Důkazy o humanitární misi

Markéta s Mirkem chtěli v severní Sýrii vybudovat mobilní nemocnici, neboť byli několikrát svědkem toho, že zdravotnická pomoc byla tamějším lidem poskytnuta pozdě. Oběma Čechům za jejich záslužnou práci nyní hrozí až 15 let v tureckém vězení, neboť čelí absurdnímu podezření z podpory terorismu. Jejich mise ovšem byla výhradně humanitární, což dokládají mimo jiné tyto důkazy.

1. Dopis rektora zdravotnické školy – MZV

Autorem projektu mobilní nemocnice je Mirek Farkas a prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. ze zdravotnické školy v Bratislavě. Takto se oba dohodli dne 10. října 2016. Profesor Krčmery již dříve podporoval projekt vrtání studní na Haiti, jehož se Mirek Farkas účastnil. Příprava k realizaci mobilní nemocnice byla ovšem započata již mnohem dříve. Prakticky lze říct, že první impuls ke vzniku nemocnice vznikl v Rojavě, kdy Markéta a Mirek byli svědky toho, že lékařská pomoc akutně chyběla a zemřelo tak zbytečně mnoho osob. Raněné osoby musely být převážené na obrovské vzdálenosti a nezřídka tak po cestě zemřely nebo pomoc jim byla poskytnuta již příliš pozdě. Následně byl projekt během roku 2016 konzultován s nejrůznějšími domácími i zahraničními odborníky v oblasti realizace humanitárních projektů. Ke stažení zde.
Tento dopis byl odeslán 22.11.2016 Ministerstvu zahraničních věcí a prezidentu České republiky Miloslavu Zemanovi. Rektor zdravotnické školy v Bratislavě prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD. v něm potvrdil účast této instituce na projektu mobilní nemocnice.

2. Zdravotnická škola - reference ze 44 humanitárních projektů

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě (dále „zdravotnická škola v Bratislavě“) je profesionální a známá instituce, která realizuje humanitární projekty po celém světě. Tato brožura dokládá 44 referencí ze 44 mezinárodních humanitárních projektů. Právě tato instituce spolupracovala dříve s Mirkem Farkasem v rámci projektu Praga-Haiti při vrtání studní na Haiti, kde po zemětřesení neměli tamější občané přístup k pitné vodě. Ke stažení zde.

3. Haiti – humanitární aktivita Miroslava Farkase, Haiti – fotografie

Miroslav Farkas se v roce 2013 účastnil dvou humanitárních misí na Haiti, kde působil jako technik a vrtař. Projekt byl tehdy úspěšně zrealizován a dokonce na stránkách organizace, která tento projekt realizovala, je uvedeno: „Nyní se připravuje na cestu a následný pobyt do válečné zóny mezi Kurdy, kterým chce zprostředkovat humanitární pomoc“. Ke stažení zde.

4. Humanitární aktivity Markéty Všelichové a Mirka Farkase

Markéta Všelichová založila na začátku roku 2016 spolek Victims of wars aid z.s. (dále „spolek“), ke kterému se v srpnu 2016 Miroslav Farka přidal (viz výpis ze spolkového rejstříku). Pro svoje humanitární aktivity vytvořila rovněž facebookovou stránku „Pomoc obětem válek“. Miroslav Farkas se soustředil na pomoc syrským dětem v Rojavě. Pro tento účel založil i facebookovou stránku „Help for children in Rojava“. V září 2016 oba navštívili uprchlický tábor v Subotici a přinesli humanitární pomoc, kterou získali pro lidi v nouzi (jídlo, oblečení a další materiální podporu). V dubnu 2016 Markéta podobně pomáhala uprchlíkům v uprchlickém táboře v Idomeni v Řecku, a například v září 2015 pomáhala uprchlíkům v Chorvatsku na hraničním přechodu se Srbskem (Bapska-SID). Ke stažení zde

5. Konzultace projektu s lékařkou Dagmar Chocholáčkovou

Projekt mobilní nemocnice byl konzultován s doktorkou Dagmar Chocholáčkovou, která se účastnila terénních misí v Pakistánu, na Sri Lance, či v Kosovu. Poslední konzultace proběhla 3.9.2016. Paní doktorka v současnosti působí v soukromé gynekologické ordinaci v Brně a je rovněž externí spolupracovnicí zdravotnického střediska NES Healthcare v Aylesbury, ve Velké Británii. Obsahem konzultace bylo budoucí vybavení mobilní nemocnice, možná rizika či aktivní podpora v realizaci tohoto projektu. Ke stažení zde.

6. Plán zásobování léků

Mirek s Markétou po konzultaci s odborníky připravili plán zásobování léků a různých medikamentů. Část léků by byla obstarávána přímo na místě, nicméně těžko dostupné léky by zdravotnická škola v Bratislavě doručovala leteckou cestou. Příloha obsahuje podrobný plán dodávání léků. Ke stažení zde.

7. Projekt mobilní nemocnice

Mobilní nemocnice není žádným novým pojmem či projektem doposud nezrealizovaným. Mirek Farkas se naopak nechal inspirovat již zrealizovanými mobilními nemocnicemi. Zde byla podstatná právě mobilita nemocnice po frontové linii jižní Rojavy dle aktuální potřeby. O lidském životu rozhoduje rychlost poskytnuté lékařské pomoci, a proto tato mobilní nemocnice by musela být schopná cestovat z místa na místo. Mirek Farkas je profesně automechanikem, a tak by dokázal základní opravy při případných technických potížích. Ke stažení zde.
Mobilní nemocnici by tvořil především podvalník se skříní a závěsný vlek. Podvalník by sloužil pro tým mediků. Byl by tepelně izolován, vybaven hygienickým koutem a odpočinkovým prostorem. Závěsný vlek by tvořila plachtová konstrukce. Bylo by zde prováděno vykládání zdravotnického materiálu a připojen by byl zde generátor a vodní systém.

8. Předávací protokol o zapůjčení mobilního stanu

Realizaci projektu mobilní nemocnice dokládá mimo jiné fakt, že 3.11.2016 převzala jménem spolku Magdalena Satinska veliký stan od zdravotnické školy v Bratislavě, který měl sloužit právě pro tuto mobilní nemocnici. Tento stan zapůjčila zdravotnická škola zdarma v rámci své aktivní pomoci pro tento projekt. Ke stažení zde.

9. Spolupráce s doktorkou Zuzanou Dudovou

Na projektu mobilní nemocnice spolupracovala s Mirkem a Markétou rovněž známá lékařka Zuzana Dudová, která působí ve 2 nemocnicích v severním Iráku. Z emailové komunikace je zřejmé, že konzultovala dostupnost jednotlivých medikamentů a nabídla zajištění jejich nákupu. Zároveň poskytla odbornou pomoc v některých záležitostech kolem realizace nemocnice. Z komunikace je rovněž zřejmé, že byla dohodnuta na setkání s Mirkem a Markétou, kteří tehdy směřovali přes hranice z Turecka do Iráku právě na toto setkání. Ke stažení zde a zde.

10. Zajištění generátorů

Emailová komunikace se zdravotnickou školou v Bratislavě dokládá, že Mirek s Markétou směřovali nejenom na setkání s doktorkou Dudovou, ale i pro generátor nutný pro provoz nemocnice. Zdravotnická škola v komunikaci rovněž potvrzuje, že tento generátor proplatí. Ke stažení zde.

11. Poslední facebooková komunikace s Mirkem Farkasem

Veškerou facebookovou komunikaci mohou doložit všechny osoby, které během této výpravy komunikovaly s Mirkem a Markétou. Z těchto komunikací je zcela zřejmé a prokazatelné, že veškerá pozornost obou zadržených se soustředila na zprovoznění mobilní nemocnice. Poslední zpráva Mirka Farkase se týkala nutnosti zajištění Tatry pro tuto nemocnici, což byl poslední element nutný pro ukončení přípravné fáze a zahájení fáze realizace. Koneckonců Mirek s Markétou věnovali poměrně dost energie právě na zajištění vozidla. Zvažovali mimo jiné variantu převozu vozidla na místo až z Německa. Ke stažení zde.

12. Balík pro výstavu

Na počátku této výpravy se Markéta a Mirek rozdělili. Mirek odletěl 22.10.2016 do Iráku, aby mohl poslat Januszi Koniecznemu balík věci, které symbolizují kulturu, prostředí a každodenní život občanů Rojavy. Balík tedy obsahoval různé šátky, vojenské oblečení, boty, korálky atd. Tyto věci měly být použity pro uspořádání výstavy a výtěžek z této výstavy měl být použitý pro některé náklady spjaté se zprovozněním mobilní nemocnice. Markéta odletěla o 2 později přímo do Jordánska, kde se posléze oba potkali. Zaslání tohoto balíku dokumentuje jednak článek v Idnes a jednak reportáž 168 hodin. Ke stažení zde.