Pomozte Markétu a Mirka vrátit domů

English translation

Dvojice českých humanitárních dobrovolníků se vloni na podzim ocitla v tureckém vězení z důvodu podezření z podpory terorismu. Jejich rodiny touto cestou prosí veřejnost o pomoc se sháněním finančních prostředků na výdaje spojené s procesem s cílem vrátit je domů. Při třetím soudním stání 3. 8. 2017 byli oba nepravomocně odsouzeni na 6 let a tři měsíce. Věříme, že vše dobře dopadne.

Projekt na podporu přes Nadační fond pomoci byl 30. 6. ukončen. Děkujeme všem dárcům. Vybrali jsme 414.716 Kč. Peníze byly použity na uhrazení právních výdajů. Nicméně náklady s prodlužováním procesu nestále rostou, a proto prosíme i nadále o pomoc: 

Veřejná sbírka na výdaje s procesem Markéty a Mirka: 2801203210/2010. Děkujeme za jakoukoliv pomoc!

Dne 13. listopadu 2016 byli na oficiálním hraničním přechodu Habur při cestě z Turecka do Iráku zadrženi tureckými orgány 24letá Markéta Všelichová a 31letý Miroslav Farkas. Turecká strana zdůvodnila zadržení dvou občanů České republiky podezřením z teroristické činnosti v Severní Sýrii. Skutečným účelem cesty Markéty a Mirka do Iráku byl však humanitární projekt mobilní nemocnice pro lidi v Severní Sýrii v oblasti postižené válkou. V Iráku měli domluvenou schůzku, kde měly být dojednány podrobnosti ohledně dodávek léků a dalšího vybavení pro připravovanou mobilní nemocnici. Toto setkání již bohužel neproběhlo. Po zadržení byli Markéta a Mirek umístěni do vězení v Sirnaku, koncem ledna byli oba převezeni do vězení ve Vanu, kde čekají na soudní proces, který má být zahájen 10. května 2017.

S příchodem uprchlické krize se Markéta Všelichová a Miroslav Farkas nezávisle na sobě rozhodli odjet do válkou zmítané Severní Sýrie. Prvotním záměrem jejich cest bylo zmapování situace tak, aby se veřejnosti dostaly aktuální a objektivní informace o životě místních lidí v podmínkách ozbrojeného konfliktu. Oba v Čechách pořádali veřejné přednášky, vystupovali v médiích a o své zkušenosti se dělili na sociálních sítích.

V postižených oblastech narazili na obrovský problém chybějící lékařské pomoci a nedostatečnou síť zdravotnických zařízení. Během svého působení v Severní Sýrii v první polovině roku 2016 si Mirek dal za cíl zrealizovat v oblasti mobilní nemocnici, která by zachránila mnoho životů, neboť doposud se ranění převáželi do vzdálených nemocnic a při převozu často umírali. Markéta na začátku roku 2016 založila vlastní organizaci na pomoc obětem válek VOWA (Victims Of Wars Aid z.s.).

Cesty Markéty a Mirka se spojily v srpnu 2016, kdy se Mirek, který měl s humanitárními cestami do zahraničí dřívější zkušenosti (například po zemětřesení na Haiti pracoval jako technik při vrtání studní) přidal k organizaci VOWA. Zájem Markéty a Mirka o osud civilistů v Sýrii vyústil ve spolupráci v nyní již společné organizaci. Oba dva pracovali bez nároku na odměnu a vše, jak cesty do Sýrie tak i provozní náklady organizace, hradili ze svých osobních úspor. Na první pohled nereálný projekt dokázali Markéta s Mirkem připravit ke spuštění. Mobilní nemocnice v Severní Sýrii byla zajištěna z hlediska financování, odborného zdravotnického personálu, dodávek léčiv a dokonce i odborných konzultací. Vzhledem k zachování bezpečnosti osob a organizací, které na tomto projektu spolupracovaly a působí v současné době stále ve válkou postižené Sýrii a Iráku, není možné uvádět konkrétní údaje.

Marcela a Radovan Všelichovi, rodiče Markéty, požádali prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Ankaře o návštěvu své dcery a díky vstřícnosti Turecké republiky již v prosinci 2016 mohli Markétu v Sirnaku navštívit. Pan Miroslav Farkas starší navštívil syna ve Vanu v březnu 2017. Cesta rodičů Markéty do Sirnaku byla úspěšná zejména díky pomoci konzulárního oddělení ambasády v Ankaře. Během cesty proběhla osobní setkání s několika místními právníky a po návratu do ČR bylo možné korespondenčně s vybranou právní kanceláří dojednat podmínky zastupování pro Markétu i Mirka. Podle doporučení právníků nebyly případy obou mladých lidí ze strategických důvodů odděleny. Poté, co Markéta a Mirek podepsali právníkům notářsky ověřené plné moci, uzavřel Radovan Všelicha s právníky smlouvu o zastupování v průběhu vyšetřování a soudního procesu. Krátce po podpisu smlouvy bylo nutné uhradit náklady v celkové výši 322.461,- Kč. Tyto náklady uhradili rodiče Markéty, které částečně podpořili nejbližší přátelé a některé osobnosti, které si nepřejí býti jmenovány.

Přátelé Markéty a Mirka, kteří jejich rodiny v nelehké životní situaci podporují, nechtějí, aby tuto finanční tíži nesla jen rodina Markéty, a zároveň mají obavu, že tyto náklady nejsou konečné – jsou zde také náklady na cestovní výdaje, tlumočnické služby a další. Oslovili proto Nadační fond pomoci Karla Janečka a ve spolupráci s ním otevřeli projekt na podporu Markéty a Mirka. Po skončení projektu je možné nadále přispívat na účet veřejné sbírky 2801203210/2010, která byla za tímto účelem otevřena. Po dobu diplomatických jednání o propuštění Markéty a Mirka se snažíme vyhýbat medializaci. Z tohoto důvodu omezujeme zveřejňování podrobných informací ve sdělovacích prostředcích.

Děkujeme za pochopení a především děkujeme všem, kteří se rozhodnou Markétě a Mirkovi pomoci zajistit jejich brzký a bezpečný návrat do vlasti.

Rodiny a přátelé Markéty Všelichové a Miroslava Farkase, březen 2017