Pomozte Markétu a Mirka vrátit domů

English translation

Dvojice českých humanitárních dobrovolníků se v roce 2016 na podzim ocitla v tureckém vězení z důvodu podezření z podpory terorismu. Jejich rodiny touto cestou prosí veřejnost o pomoc se sháněním finančních prostředků na výdaje spojené s procesem s cílem vrátit je domů. Při třetím soudním stání 3. 8. 2017 byli oba odsouzeni na 6 let a tři měsíce. 

Projekt na podporu přes Nadační fond pomoci byl 30. 6. ukončen. Děkujeme všem dárcům. Vybrali jsme 414.716 Kč. Peníze byly použity na uhrazení právních výdajů. Nicméně náklady s prodlužováním procesu nestále rostou, a proto prosíme i nadále o pomoc.

Veřejná sbírka na výdaje s procesem Markéty a Mirka: 2801203210/2010. Děkujeme za jakoukoliv pomoc!

Dne 13. listopadu 2016 byli na oficiálním hraničním přechodu Habur při cestě z Turecka do Iráku zadrženi tureckými orgány 24letá Markéta Všelichová a 31letý Miroslav Farkas. Turecká strana zdůvodnila zadržení dvou občanů České republiky podezřením z teroristické činnosti v Severní Sýrii. Skutečným účelem cesty Markéty a Mirka do Iráku byl však humanitární projekt mobilní nemocnice pro lidi v Severní Sýrii v oblasti postižené válkou. V Iráku měli domluvenou schůzku, kde měly být dojednány podrobnosti ohledně dodávek léků a dalšího vybavení pro připravovanou mobilní nemocnici. Toto setkání již bohužel neproběhlo. Po zadržení byli Markéta a Mirek umístěni do vězení v Sirnaku, koncem ledna byli oba převezeni do vězení ve Vanu, kde čekají na soudní proces, který má být zahájen 10. května 2017.

S příchodem uprchlické krize se Markéta Všelichová a Miroslav Farkas nezávisle na sobě rozhodli odjet do válkou zmítané Severní Sýrie. Prvotním záměrem jejich cest bylo zmapování situace tak, aby se veřejnosti dostaly aktuální a objektivní informace o životě místních lidí v podmínkách ozbrojeného konfliktu. Oba v Čechách pořádali veřejné přednášky, vystupovali v médiích a o své zkušenosti se dělili na sociálních sítích.

V postižených oblastech narazili na obrovský problém chybějící lékařské pomoci a nedostatečnou síť zdravotnických zařízení. Během svého působení v Severní Sýrii v první polovině roku 2016 si Mirek dal za cíl zrealizovat v oblasti mobilní nemocnici, která by zachránila mnoho životů, neboť doposud se ranění převáželi do vzdálených nemocnic a při převozu často umírali. Markéta na začátku roku 2016 založila vlastní organizaci na pomoc obětem válek VOWA (Victims Of Wars Aid z.s.).

Cesty Markéty a Mirka se spojily v srpnu 2016, kdy se Mirek, který měl s humanitárními cestami do zahraničí dřívější zkušenosti (například po zemětřesení na Haiti pracoval jako technik při vrtání studní) přidal k organizaci VOWA. Zájem Markéty a Mirka o osud civilistů v Sýrii vyústil ve spolupráci v nyní již společné organizaci. Oba dva pracovali bez nároku na odměnu a vše, jak cesty do Sýrie tak i provozní náklady organizace, hradili ze svých osobních úspor. Na první pohled nereálný projekt dokázali Markéta s Mirkem připravit ke spuštění. Mobilní nemocnice v Severní Sýrii byla zajištěna z hlediska financování, odborného zdravotnického personálu, dodávek léčiv a dokonce i odborných konzultací. Vzhledem k zachování bezpečnosti osob a organizací, které na tomto projektu spolupracovaly a působí v současné době stále ve válkou postižené Sýrii a Iráku, není možné uvádět konkrétní údaje.

Marcela a Radovan Všelichovi, rodiče Markéty, požádali prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Ankaře o návštěvu své dcery a díky vstřícnosti Turecké republiky již v prosinci 2016 mohli Markétu v Sirnaku navštívit. Pan Miroslav Farkas starší navštívil syna ve Vanu v březnu 2017. Cesta rodičů Markéty do Sirnaku byla úspěšná zejména díky pomoci konzulárního oddělení ambasády v Ankaře. Během cesty proběhla osobní setkání s několika místními právníky a po návratu do ČR bylo možné korespondenčně s vybranou právní kanceláří dojednat podmínky zastupování pro Markétu i Mirka. Podle doporučení právníků nebyly případy obou mladých lidí ze strategických důvodů odděleny. Poté, co Markéta a Mirek podepsali právníkům notářsky ověřené plné moci, uzavřel Radovan Všelicha s právníky smlouvu o zastupování v průběhu vyšetřování a soudního procesu. Krátce po podpisu smlouvy bylo nutné uhradit náklady v celkové výši 322.461,- Kč. Tyto náklady uhradili rodiče Markéty, které částečně podpořili nejbližší přátelé a některé osobnosti, které si nepřejí býti jmenovány.

Přátelé Markéty a Mirka, kteří jejich rodiny v nelehké životní situaci podporují, nechtějí, aby tuto finanční tíži nesla jen rodina Markéty, a zároveň mají obavu, že tyto náklady nejsou konečné – jsou zde také náklady na cestovní výdaje, tlumočnické služby a další. Oslovili proto Nadační fond pomoci Karla Janečka a ve spolupráci s ním otevřeli projekt na podporu Markéty a Mirka. Po skončení projektu je možné nadále přispívat na účet veřejné sbírky 2801203210/2010, která byla za tímto účelem otevřena. Po dobu diplomatických jednání o propuštění Markéty a Mirka se snažíme vyhýbat medializaci. Z tohoto důvodu omezujeme zveřejňování podrobných informací ve sdělovacích prostředcích.

Děkujeme za pochopení a především děkujeme všem, kteří se rozhodnou Markétě a Mirkovi pomoci zajistit jejich brzký a bezpečný návrat do vlasti.

Rodiny a přátelé Markéty Všelichové a Miroslava Farkase, březen 2017